Försäljningsvillkor

1. Allmänna villkor

1.1 Ålder

För att köpa produkter i OFFECCT REUSED behöver du vara 18 år eller äldre.

1.2 Köp

Avtal om köp träffas i och med det att du mottar en orderbekräftelse via e-post efter att du lagt en order och slutfört betalning.

1.3 Felaktiga uppgifter

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuella felaktiga uppgifter angående pris och leveranstid.

1.4 Tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella ”tryckfel” i produktinformation och kataloger och för att produktbilder inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende. Hur färgen i bilder återges kan bero på vilken typ av bildskärm du har och vilka inställningar den har.

1.5 Force Majeure

Vi förbehåller oss rätten att åberopa Force Majeure i sådana situationer där detta är tillämpbart.

2. Priser

I priserna ingår moms med 25 procent. Vi förbehåller oss rätten att justera priser i förhållande till ändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande. Dessa prisjusteringar regleras omedelbart då vi anser det vara befogat. Vi reserverar oss även för eventuella felaktiga priser på grund av till exempel ”tryckfel”.

3. Leverans inom Sverige

Vi erbjuder leveranser hem till dig med DHL Service Point. Inbärning, montering, avemballering och bortforsling av emballage ingår ej.  Leveransen aviseras till angivet mobilnummer eller mailadress.

3.1 Leveranskostnad inom Sverige

Leveranskostnad inom Sverige med DHL Service Point är SEK 250 kr inkl. moms per leverans.

3.2 Avgift för outlöst försändelse eller misslyckat leveransförsök

Samtliga försändelser föraviseras i leveransbekräftelse via e-post från Offecct samt aviseras via SMS, brev, telefon eller e-post från fraktbolag. För alla försändelser bifogas information i e-postavisering som möjliggör spårning av försändelsen. Om du inte mottagit avisering inom sju dagar efter att du fått leveransbekräftelsen via e-post ber vi dig att kontakta oss för att undvika att försändelsen returneras.

I de fall paket eller lastpall/större paket returneras till Offecct av fraktbolaget på grund av att beställaren/mottagaren 1) inte löst ut paket från utlämningsställe; 2) inte varit anträffbar på angivet telefonnummer för avisering; 3) vägrat ta emot leveransen; eller 4) uppgivit felaktiga namn-, adress eller kontaktuppgifter, kommer vi debitera beställaren en avgift. För paket uppgår avgiften till SEK 195,- inkl. moms och för lastpall/större paket till SEK 299,- inkl. moms. Avgiften tas ut för att täcka våra kostnad för returfrakten samt returadministrationen och debiteras antingen via faktura eller genom att avgiftsbeloppet dras av från den ordersumma som återbetalas efter att returen ankommit till Offecct.

I de fall transportören eller Offecct kommit överens med mottagaren om dag och tid för leverans men denne inte finns på plats vid leveranstillfället, kan en extra avgift för ett nytt leveransförsök tillkomma.

4. Leveranstid

Leveranstiden anges på respektive produkts sida. Alla leveranstider är ungefärliga och avser tiden från det att vi mottagit och registrerat din order tills dess att försändelsen skickas från vårt lager.
Lagervaror är varor som vi normalt har i lager för omedelbar leverans. Vid stor orderingång eller leveransförsening från leverantör kan dessa varor i vissa fall ha en leveranstid på 1-2 veckor. I sådana fall meddelas du om detta så snart vi behandlat din order. För en del varor kan den angivna leveranstiden ligga inom ett ganska stort intervall (t.ex. 1-7 veckor). Detta är varor som vi normalt lagerför men som har en något längre leveranstid om de tar slut på lager.

Om du beställer flera varor med olika lång leveranstid på en och samma gång, skickas alla varor i en och samma sändning när samtliga varor ankommit till vårt lager. Om du önskar delleverans, lämna ett meddelande när du lägger din order eller kontakta oss.

Om leveranstiden blir längre än vad som angivits i din orderbekräftelse så meddelar vi dig om detta så snart förseningen kommit oss tillkänna. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från alla ersättningskrav till kund gällande leveransförseningar.

5. Betalning

5.1 Betalningsalternativ

Vi erbjuder flera olika betalningsalternativ för att du som kund ska kunna välja det sätt som passar dig bäst. I nätbutiken kan du välja mellan att betala med bank-/kreditkort alternativt direktbetalning från ditt bankkonto.

5.2 Betalning med bank- och kreditkort

Hos oss kan du göra snabba, enkla och säkra betalningar med bank- och kreditkort som Visa, Mastercard och Eurocard. Vi tycker det är viktigt att du känner dig trygg vid köp hos oss och samarbetar därför med Payson, ett av Nordens ledande vid köp via Internet. Payson är certifierade av såväl svenska som utländska banker och kortföretag för sin höga säkerhetsnivå. All information som rör din betalning krypteras med SSL (Secure Sockets Layer) och dina kortuppgifter varken registreras eller lagras av Offecct.

5.3 Direktbetalning från ditt svenska bankkonto

Trygg och säker betalning över Internet för dig som är kund hos Handelsbanken, Nordea, Swedbank eller SEB och är ansluten till bankens internettjänster. Vid betalning slussas du vidare till din banks sida och loggar in som vanligt och godkänner betalningen, varefter pengarna dras direkt från ditt konto. Efter att betalningen genomförts skickas du tillbaka till nätbutiken och din order bekräftas. Du gör således hela betalningen via din bank och behöver aldrig lämna ut några uppgifter på Internet.

6. Reklamation av vara

6.1 Reklamation

Vid ev. reklamation, vänligen kontakta  OFFECCT support senast åtta (8) dagar efter varans mottagande.  Levereras gods får inte returneras utan Offecct´s godkännande.

6.2 Transportskador

Viktigt: Var noga med att kontrollera varorna för eventuella skador när du tar emot leveransen. För att varor med synliga, yttre transportskador ska kunna reklameras hos oss måste skadorna ha noterats på fraktbolagets fraktsedel i samband med kvittens. Vänligen kontrollera mottaget gods så att detta överensstämmer med Er beställning. Eventuell reklamation skall vara Offecct tillhanda senast åtta (8) dagar efter varans mottagande. Levererat gods får inte returneras utan att Offecct godkänt returen. Vänligen verifiera att antal kolli stämmer överens med fraktsedeln. Om en förpackning är skadad eller saknas skall detta noteras på fraktsedeln samt att ett skriftligt meddelande skall skickas till Offecct inom 5 dagar. Godset skall hållas kvar på leveransadressen och emballaget skall sparas.  Om så inte görs äger Offecct rätten att ta ut eventuella kostnader för ärendet. Om du skulle upptäcka dolda fel/transportskador efter att du öppnat förpackning/emballage – kontakta vår support.

6.3 Tvist

Vid eventuell tvist som tas upp av Allmänna Reklamationsnämnden är vår policy att följa de rekommendationer som nämnden utfärdar.

7. Personuppgifter

Vi tar ansvar för alla personuppgifter, till exempel namn, adress och e-post, som du lämnar till oss eller som vi får del av när du handlar hos oss. Alla sådana uppgifter används endast inom företagets datasystem och hanteras i enlighet med Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och ge dig god service. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, meddela orderstatus, eller att delge dig information om nyheter, kampanjer och erbjudanden.